พรพิทักษ์ เสมอ รุ่งเรือง คู่เอกศึกมวยไทยพลังใหม่

ผลการแข่งขันมวยไทย

ศึกมวยไทยพลังใหม่

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

เวทีมวยราชดำเนินเวลา 18:15 น.

………………………………..

คู่ที่ 1.🔴สามต่อ ส.บูรณ์ชัย ชนะน็อคยกที่3🔵เก่งรบ ป.หนึ่งเดียว

คู่ที่2.🔴ทวนทอง ส.สมหมาย ชนะน็อคยกที่5🔵คชศักดิ์ ท่าแซะยาสัตว์

คู่ที่3.🔴มีโชค บางกอกอะไหล่ยนต์ แพ้น็อคยกที่2🔵วูคอง ศิษย์เจริญวิทย์

คู่ที่4.(คู่เอก)🔴พรพิทักษ์ สจ.โต้งปราจีน เสมอ🔵รุ่งเรือง พี.เค.แสนชัยฯ

คู่ที่ 5.🔴สิทธิชัย ส.บูรณชัย แพ้น็อคยกที่3🔵ฮิคารุ ฟูรุมูระยิม

คู่ที่ 6.🔴มรดกไทย บางกอกอะไหล่ยนต์ แพ้น็อคยกที่4🔵เพชรบุญมี ลูกบุญมี

คู่ที่ 7.🔴เกล็ดแก้ว ศักดิ์อินเตอร์  ชนะน็อคยกที่3🔵เพชรวันโชค ส.สุวพัชญ์

คู่ที่ 8.🔴พรพระสังข์ เชษฐ์ทุ่งหว้า  แพ้น็อคยกที่4 🔵วันชนะ ส.สุนันท์