กองทุนกีฬา ชี้แจงข้อกล่าวหา เตรียมฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ กกท.ให้ข้อมูลเท็จ

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ชี้แจงข้อกล่าวหา “บัตรสนเท่ห์” ร้องเรียนการทำหน้าที่โดยมิชอบ 11 ข้อ แจงละเอียดยิบทุกประเด็น เตรียมดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ กกท. ให้ข่าวข้อมูลอันเป็นเท็จ พร้อมเผยมูลเหตุจูงใจของบัตรสนเท่ห์ ขัดผลประโยชน์ผู้มีอิทธิพลในวงการกีฬา

โดย นายอนันต์ชัย แถลงว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้มีผู้ใช้นามว่า ผู้ร้องทุกข์ ยื่นบัตรสนเท่ห์ ไม่ระบุชื่อ ต่อ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวหาว่า ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานอันมิชอบของ ดร.สุปราณี รวม 11 ข้อหา ซึ่ง กกท. ได้รับเรื่องร้องเรียน และบัตรสนเท่ห์ ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนสำนักต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างต่อ ดร.สุปราณี ทั้งชื่อเสียง และวงศ์ตระกูล ในเรื่องนี้ กกท.ต้องรับผิดชอบ และจะได้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ กกท. ที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อไป

จากกรณีร้องเรียนดังกล่าว ตนเองจะขอชี้แจงกฎระเบียบการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนฯ ซึ่งถูกว่าจ้างโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพราะฉะนั้น ดร.สุปราณี เป็นลูกจ้างของกองทุนฯ ไม่ใช่ลูกจ้างของ กกท. ซึ่ง ดร.สุปราณี ไม่มีอำนาจในการอนุมัติเงิน ส่วนเงินจากกองทุนฯ จะถูกส่งต่อไปยังกองคลังกองทุน ซึ่งภายใต้การบริหารของ กกท. โดยมีผู้ว่า กกท. เป็นผู้จ่าย ดังนั้น ดร.สุปราณี ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเงินดังกล่าว เพราะการจ่ายเงิน คลังกองทุน กกท เบิกจ่าย จะจ่ายก็ต่อเมื่อเอกสารหลักฐานถูกต้องเท่านั้น