ผลการชั่งน้ำหนักตัว ศึกมวยไทยพลังใหม่ วันพุธที่ 8 มี.ค.2566

ผลการชั่งน้ำหนักตัว

ศึกมวยไทยพลังใหม่

วันพุธที 8 มีนาคม 2566

เวทีมวยราชณดำเนิน

เวลา 18:15 น.

คู่ที่1

🔴 ไมค์ ส. พูนสวัสดิ์                              พิกัด 114 ปอนด์        ชั่งได้ 114.1 ลด 0.1

🔵 ขาวสด เงาะบางกะปิ                        พิกัด 114 ปอนด์        ชั่งได้ 115.4 ลด 1.4

คู่ที่2

🔴 สิงห์ ศิษย์นายกพันธ์ศักดิ์                   พิกัด 140 ปอนด์        ชั่งได้ 139.8 ขาด 0.2

🔵 เพชรเสธตู่ ส. เถระพัฒน์                    พิกัด 140 ปอนด์        ชั่งได้ 141.3 ลด 1.3

คู่ที่3

🔴 วัชระชัย แดงเขาทราย                       พิกัด 134 ปอนด์        ชั่งได้ 134.3 ลด 0.3

🔵 มานะชัย โอ๋บางนา                           พิกัด 134 ปอนด์        ชั่งได้ 134.6 ลด 0.6

คู่ที่4 (คู่เอก)

🔴 ซันเดย์ ยูฟ่าบูมเด็กเซียน             พิกัด 117 ปอนด์     ชั่งได้ 117.9 ลด 0.9

🔵 รโบค็อป แรดโกลด์ยิม                         พิกัด 117 ปอนด์     ชั่งได้ 118.2 ลด 1.2

คู่ที่5

🔴 เพชรคีรี พักยก 77                            พิกัด 120 ปอนด์        ชั่งได้ 121.2 ลด 1.2

🔵 เพชรพันแสง ส.เถระพัฒน์                  พิกัด 120 ปอนด์        ชั่งได้ 121.2 ลด 1.2

คู่ที่6

🔴 รณชัย วินอุบล                                 พิกัด 124 ปอนด์        ชั่งได้ตามพิกัด

🔵 สราวุธ  ส.สุนันท์                              พิกัด 124 ปอนด์        ชั่งได้ 125.4 ลด 1.4

คู่ที่7

🔴 สุวรรณมณี เกียรติอธิวัฒน์                 พิกัด 112 ปอนด์        ชั่งได้ 111.8 ขาด 0.2

🔵 จิ้งจอกดำ เอเค.ห้าพยัคฆ์มวยไทย       พิกัด 112 ปอนด์        ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่8

🔴 อภิเดช เดชเพชรสีทอง                       พิกัด 122 ปอนด์        ชั่งได้ 125.3 ลด 3.3

🔵 ชาละวัน ส.สมหมาย                         มาแทนกะทันหันไม่ได้ชั่ง