ผลการชั่งน้ำหนักตัว ศึกมวยไทยพันธมิตร วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.66

ผลชั่งการน้ำหนักตัว

ศึกมวยไทยพันธมิตร

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เวทีมวยธูปเตมีย์ กองทัพอากาศ

เวลา 18:15 น.

คู่ที่1

🔴 เหนือธรณี ศิษย์กำนันลือ         พิกัด 101 ปอนด์        ชั่งได้ 101.4 ลด 0.4

🔵 ซุปเปอร์บี เดทเพชรสีทอง         พิกัด 101 ปอนด์        ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่2

🔴 เพชรนาย่า นาย่าปาร์ควิว        พิกัด 112 ปอนด์        ชั่งได้ 113.4 ลด 1.4

🔵 คชสิทธิ์ ท่าแซะยาสัตว์            พิกัด 112 ปอนด์        ชั่งได้ 112.8 ลด 0.8

คู่ที่3

🔴 เพชรจักจั่น ช. ห้าพยัคฆ์          พิกัด 119 ปอนด์        ชั่งได้ตามพิกัด

🔵 นรินทร์เดช ไหทองคำ              พิกัด 119 ปอนด์        ชั่งได้ 122.8 ลด 3.8

คู่ที่4(คู่เอก)

🔴 ขาวผ่อง ศักดิ์ภิญโญ               พิกัด 125 ปอนด์        ชั่งได้ 127.6 ลด 2.6

🔵 เก้าปฏัก ซินบีมวยไทย             พิกัด 125 ปอนด์        ชั่งได้ 126.4 ลด 1.4

คู่ที่5

🔴 เดชอนันต์ ว. เวียงสระ             พิกัด 100 ปอนด์        ชั่งได้ตามพิกัด

🔵 แก่นพิชิต แดนเซ็นจิวรี่             พิกัด 100 ปอนด์        ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่6

🔴 เอฟวัน เพชรมวยไทย              พิกัด 104 ปอนด์        ชั่งได้ 140.2 ลด 0.2

🔵 เคน  ส.แสนรัก                       พิกัด 104 ปอนด์        ชั่งได้ 104.4 ลด 0.4

คู่ที่7

🔴 พยาแหว่ง ส. นิลไทย               พิกัด 110 ปอนด์        ชั่งได้ 109 ขาด 1.0

🔵 แสนคม เกียรติรุ่งรัตน์              พิกัด 110 ปอนด์        ชั่งได้ 110.4 – 0.4

คู่ที่8

🔴 ยอดสิงห์ดำ เกียรติกำธร          พิกัด 118 ปอนด์        ชั่งได้ 120.6 ลด 2.6

🔵 เล่าปี่ สีโอปอล                       พิกัด 118 ปอนด์        ชั่งได้ 117.6 ขาด 0.4