ผลการชั่งน้ำหนักตัว ศึกมวยไทยพลังใหม่ วันที่ 22 ก.พ.2566

ผลการชั่งน้ำหนักตัว

ศึกมวยไทยพลังใหม่

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เวทีมวยราชดำเนิน เวลา 18:15 น.

…………………………………………………………..

คู่ที่1

🔴 มงคลเพชร ส. มงคลการช่าง                        พิกัด 110 ปอนด์ ชั่งได้ 110.4 ลด 0.4

🔵 เจริญทอง ศูนย์เยาวชนคลองเตย                 พิกัด 110 ปอนด์ ชั่งได้ 109.3 ขาด 0.7

คู่ที่2

🔴 จรัสชัย ป. ปัญญวัฒน์                                พิกัด 126 ปอนด์ ชั่งได้ 127.2 ลด 1.2

🔵 หลงชุมพร ท่าแซะยาสัตว์                            พิกัด 126 ปอนด์ ชั่งได้ 126.1 ลด 0.1

คู่ที่3

🔴 เพชรแสนคม พักยก 77                               พิกัด 117 ปอนด์ ชั่งได้ 117.1 ลด 0.1

🔵 เพชรก้องฟ้า ทีบีเอ็ม.ยิม                              พิกัด 117 ปอนด์ ชั่งได้ 118.3 ลด 1.3

คู่ที่4 (คู่เอก)

🔴 จอมโหด ช. เกตุวีณา                                  พิกัด 137 ปอนด์ ชั่งได้ 139.1 ลด 2.1

🔵 พฤหัสน้อย ทีบีเอ็ม.ยิม                                พิกัด 137 ปอนด์ ชั่งได้ 138.3 ลด 1.3

คู่ที่5

🔴 เพชรผาไทย บำรุงศิษย์                               พิกัด 113 ปอนด์ ชั่งได้ 113.1 ลด 0.1

🔵 เจ้าวายุ ช.เกตุวีณา                                     พิกัด 113 ปอนด์ ชั่งได้ 113.3 ลด 0.3

คู่ที่6

🔴 เวียร์ เอ็นนี่มวยไทย                                    พิกัด 113 ปอนด์ ชั่งได้ 113.6 ลด 0.6

🔵 ชาติพยัคฆ์ ช. ชนะชัย                                 พิกัด 113 ปอนด์ ชั่งได้ 114 ลด 1.0

คู่ที่7

🔴 ฟีโน่  ช.เกตุวีณา                                        พิกัด 110 ปอนด์ ชั่งได้ 110.8 ลด 0.8

🔵 สั่งปราบ ลูกพิชิต                                        พิกัด 110 ปอนด์ ชั่งได้ 110.9 ลด 0.9

คู่ที่8

🔴 ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า                                  พิกัด 138 ปอนด์ ชั่งได้ 138.3 ลด 0.3

🔵 เดชอัศวิน ย.อันดามัน                                 พิกัด 138 ปอนด์ ชั่งได้ 139.7 ลด 1.7