ผลการชั่งน้ำหนักตัว ศึกจ้าวมวยไทย วันที่ 11 ก.พ.2566

ผลการชั่งน้ำหนักตัว

ศึกจ้าวมวยไทย

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เวลา 12:15 น.

————————————–

คู่ที่1

🔴 เมาคลีเล็ก กำนันสมบางขัน        พิกัด 102 ปอนด์    ชั่งได้ตามพิกัด

🔵 ป้อมเพชร ป. นิพนธ์พันธุ์             พิกัด 102 ปอนด์    ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่2

🔴 เมาคลี ฉ. อจลบุญ                      พิกัด 130 ปอนด์    ชั่งได้ตามพิกัด

🔵 บิน เหลี่ยมธนวัฒน์                     พิกัด 130 ปอนด์    ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่3(คู่เอก)

🔴 พลอยวิทยา . วิมลศิลป์       พิกัด 135 ปอนด์  ชั่งได้ 136 ลด 1.0

🔵 ไผ่แดง พักยก 77                 พิกัด 135 ปอนด์  ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่4

🔴 ไข่มุกขาว ส. จักรวุฒิ                   พิกัด 128 ปอนด์    ชั่งได้ 127.8 ขาด 0.2

🔵 คาลอส เซเว่นมวยไทย                พิกัด 128 ปอนด์    ชั่งได้ 127.4 ขาด 0.6

พลอยวิทยา ช. วิมลศิลป์ VS ไผ่แดง พักยก 77