ดีลล่ม ! อูนิโอน ตกลงเงื่ิอนไขการเงิน อิสโก้ ไม่ได้

ดีล อิสโก้ ล่ม

ทาง อูนิโอน เบอร์ลิน แถลงยืนยันเรียบร้อยว่าดีล อิสโก้ ล่ม

ดีล อิสโก้ กับ อูนิโอน เบอร์ลิน ล่มแล้ว 100% หลังตรวจร่างกายกันไปแล้ว แต่เนื่องจากตกลงเงื่อนไขทางการเงินกันไม่ได้