โค้ชเตี้ยนำทัพ !! 18 กุนซือ เข้าอบรม “โปร ไลเซนส์” รุ่นที่ 3

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อ 18 กุนซือ ผ่านคุณสมบัติเข้าอบรม หลักสูตร AFC “PRO” รุ่นที่ 3 นำโดย “โค้ชเตี้ย” สะสม พบประเสริฐ

การอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลขั้นสูง AFC Pro Diploma จะจัดขึ้นที่ กรุงเทพฯ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 12 มิถุนายน 2566
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 24 สิงหาคม 2566
ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤศจิกายน 2566
ช่วงที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม มีจำนวน 18 คน ประกอบด้วย

1. นายสะสม พบประเสริฐ
2. นายพิภพ อ่อนโม้
3. นายเทิดศักดิ์ ใจมั่น
4. นายนฤพล แก่นสน
5. นายวสพล แก้วผลึก
6. นายสารทูล สิงห์นันท์
7. นายสันติ ไชยเผือก
8. นายภาณุพงศ์ ผิวอ่อน
9. นายวีรยุทธ์ บินอับดุลเลาะมาน
10. นายธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล
11. นายชยกร ถนัดเดินข่าว
12. นายปิยพันธุ์ ชบา
13. นายอานนท์ แก้วพฤกษ์
14. นายจงสฤษดิ์ วุฒิช่วย
15. นายอุทัย บุญเหมาะ
16. MR. JIHOON CHUN
17. MR. YEOM KI HUN
18. MR. JUN FUKUDA

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนในระดับต่างๆ สามารถติดตามประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ได้ที่ http://fathailand.org/ และ https://www.facebook.com/CoachingThailand