ผลการชั่งน้ำหนักตัว ศึกมวยมันส์วันศุกร์ วันศุกร์ที่ 12 พ.ค.2566

ผลการชั่งน้ำหนักตัว

ศึกมวยมันวันศุกร์

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

เวทีมวยรังสิต

เวลา 18:00 น.

————————————

คู่ที่1

🔴 สกาย นุ้ยสี่มุมเมือง                  พิกัด 106 ปอนด์       ชั่งได้ 107.5 ลด 1.5

🔵 โซมะ ร่มโพธิ์ยิมส์                     พิกัด 106 ปอนด์       ชั่งได้ 105.5 ขาด 0.5

คู่ที่2

🔴 จตุรัส ทรัพย์ปรีดา                    พิกัด 123 ปอนด์       ชั่งได้ 123.4 ลด 0.4

🔵 เพชรบุญช่วย แสนสุขยิม           พิกัด 123 ปอนด์       ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่3

🔴 พลอยอภิชาติ สจ. โต้งปราจีน     พิกัด 110 ปอนด์       ชั่งได้ 111.2 ลด 1.2

🔵 สายเพชร สามารถพยัคฆ์อรุณ    พิกัด 110 ปอนด์       ชั่งได้ 110.5 ลด 0.5

คู่ที่4(คู่เอก)

🔴 เพชรวันชัย ว. สังข์ประไพ          พิกัด 131 ปอนด์       ชั่งได้ 130.9 ขาด 0.1

🔵 ก้องเกียรติ สจ. จอยปราจีน        พิกัด 131 ปอนด์        ชั่งได้ 130.9 ขาด 0.1

คู่ที่5

🔴 สิงห์ทองน้อย จ่าติ๊กอุบล            พิกัด 41 กก.             ชั่งได้ 40.5 ขาด 0.5

🔵 นำหน้า เพชรพิมพ์พร                พิกัด 41 กก.             ชั่งได้ 39.6 ขาด 1.4

คู่ที่6

🔴 เพชรอุบล ส. ก้องเกียรติ            พิกัด 109 ปอนด์       ชั่งได้ 114 ลด 5.0

🔵 เพชรสารภี โชติบางแสน            พิกัด 109 ปอนด์       ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่7

🔴 ทรัพย์บุญเติม พุ่มพันธุ์ม่วง        พิกัด 123 ปอนด์       ชั่งได้ 124 ลด 1.0

🔵 ปืนกล ส. รัตนรุ่งโรจน์               พิกัด 123 ปอนด์       ชั่งได้ตามพิกัด

คู่ที่8

🔴 เพชรอลังการ คุ้งโรงน้ำแข็ง        พิกัด 112 ปอนด์        ชั่งได้ 111.8 ขาด 0.2

🔵 เพชรน้ำหนึ่ง วีระยุทธฟาร์ม        พิกัด 112 ปอนด์       ชั่งได้ 111.2 ขาด 0.8

เครดิตภาพจาก FB : มวยเด็ดเซียนอู๋